Győri

MediátorMűhely

 

a békés megoldásokért

 A Győri Mediátor Műhely 2021-ben jött létre az alapító tagok önkéntes szakmai
szervezeteként. Tagjaink mindegyike hosszú évek óta foglalkozik az emberi
kapcsolatokkal, és az ezek során keletkező viták, nézeteltérések hatékony
rendezésével. Van köztünk jogász, coach, üzleti tanácsadó, és intézményvezető.
Élettapasztalataink, közös gondolataink, céljaink ösztönöztek bennünket arra,
hogy egymással szövetségbe lépve közösen mutassuk meg a közvetítés
lehetőségeit.
Célunk elsősorban a mediáció népszerűsítése, ennek az alternatív, békés
vitarendezési módnak a bemutatása, szemléletformálás.
Mi mindannyian hiszünk a közvetítés erejében, az emberi konfliktusok
rendezésére kiváló lehetőségnek tartjuk. Hasonlóan gondolkodunk arról, hogy mit
lehet, és mit nem érdemes mediálni.

Alapító tagok

Dr. Dinnyés Álmos ACC

Dr. Dinnyés Álmos ACC

mediátor, coach, tanácsadó

Dr. Horváth Sándor Domonkos

Dr. Horváth Sándor Domonkos

mediátor

Dr. Kokas Edit Anna

Dr. Kokas Edit Anna

mediátor, jogász

Dr. Komáromy Anikó

Dr. Komáromy Anikó

mediátor, ingatlanforgalmi szakjogász

Dr. Kővári-Horváth Márta

Dr. Kővári-Horváth Márta

mediátor, jogász, coach

Dr. Novadovszky Nóra

Dr. Novadovszky Nóra

jogász, mediátor

Az emberi út konfliktusaink megoldására

Célunk gyakorlati bemutatókkal, szakmai előadásokkal megismertetni a
közvetítést mint vitarendezési módot.
Szeretnénk oktatással, ismeretterjesztéssel, rendezvényekkel minél szélesebb
körben ismertté tenni a békés, hatékony konfliktuskezelés lehetőségeit,
folyamatát, hogy az emberek bizalommal, és bizonyos fokú előismeretekkel
tudjanak tagjainkhoz fordulni.